İdarenin ihale kararında değişiklik yapan Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararları uygulanmak zorunda mıdır?

İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kamu İhale Kurulu kararının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

Kamu İhale Kurul tarafından düzeltici işlem kararı alınmasına karşın bu kararın eksik veya yanlış uygulanması durumunda ne yapılabilir?

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kamu İhale Kurumuna yaparlar.

İdare Kamu İhale Kurulunun kararını uygulamaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir mi?

Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararın hiç uygulanmaması halinde ilgililer tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

Kamu İhale Kurul kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca Kamu İhale Kurulu kararının tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et