• Çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi için başta Atatürk ilkeleri olmak üzere Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün,milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak demokratik esaslar dahilinde faaliyet göstermek,
  • Sağlık endüstrisi sektöründe yer alan tüm firmaları tek çatı altında toplayarak, üyelerin ekonomik ve sosyal konulardaki sorunlarını belirleyip, çözümler üretmek, bu konulardaki ortak görüşleri bildirmek için resmi makam ve merciler önünde üyelerini temsil etmek,
  • Ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan her platformda yer alarak bu politikaların sektörümüz açısından uygun çalışma zemini sağlaması yönünde çaba gösterme
  • Firmaların kamu kurumları nezdindeki kısa ve uzun vadeli sorunlarının çözümünde yol gösterici ve müdahil olarak faaliyetlerde bulunmak,
  • Üniversiteler ve çeşitli enstitülerle işbirliği yaparak sektörde istihdam edilen işgücünün kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • Üyeleri adına bankalarla ve finans kurumları ile görüşmeler yaparak uygun kredi imkanı sağlanması yönünde girişimlerde bulunmak,
  • Oluşturulacak Araştırma Bürosu kanalı ile hukuksal,ekonomik ve mali konularda araştırmalar yaparak sonuçlarından üyelerini haberdar etmek ve bu konularda danışmanlık yapmak,
  • Sektörün en önemli sorunlarından birisi olan ödemeler sorununun çözümü konusunda tüm yetkili kurumlarla görüşerek ödeme periyotlarının normale dönmesi konusunda faaliyette bulunmak,
  • Sağlık endüstrisini ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmek amacıyla kitap,dergi ve broşür gibi yayınlarda bulunmak,
  • Yurtdışındaki sektör temsilcisi sendika dernek gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak üye firmalarımızın tanınmasını sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarında üyelerimize daha iyi seçenekler sunmak,

Bu amaçlarımız doğrultusunda çalışırken tüm ülke çapında faaliyet gösteren, ticari ve etik kurallara bağlı olarak çalışan, ithalatçı, üretici ve bayii olan medikal firmaları aramızda görmek çalışma şevk ve heyecanımızı arttıracaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam