Vizyonumuz

Ölçülebilir ve kayıtlı, büyüyerek, katma değeri yüksek ürünler ile dünya pazarlarında yer alan ve dünya markaları arasında sayılan firmalar ve kalifiye insan kaynakları ile gelişimini sürdüren bir tıbbi cihaz sektörü.

Misyonumuz

 • Tıbbi cihaz sektörünün ölçülebilir olması için gerekli araştırmaları yapmak,
 • Tıbbi cihaz şirketlerinin büyümesi ve ihracat hedeflerini artırmasını sağlamak amacıyla üreticileri desteklemek,
 • Katma değeri yüksek ürünler üretebilmek amacıyla ülkenin bilim ve teknoloji politikalarında tıbbi cihazlara verilen önemin artmasını sağlamak,
 • Ülkemizin marka değerinin artmasını sağlamak için şirketlerin pazarlama ve markalaşma becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak,
 • Kamu, üniversite ve sanayii işbirliğini gerçekleştirmek.
 • Sektörün önemini tüm paydaşlara aktararak bu hedefler doğrultusunda işbirlikleri kurmak.

2018–2023 Hedefimiz

 • 2018 yılında 2 milyar $ , 2023 yılında 5 milyar $ ihracat
 • %85 oranında dışa bağımlı olan tıbbi cihaz tüketimimizi 2018 yılında %20
 • 2023 yılında %30 oranında yerli üretimle karşılama yetkinliğine ulaşmak

Hedeflerimizi Gerçekleştirmek İçin

 • Geç ödemeler sorunlarının çözülmesi,
 • %8 -%18 olan KDV oranlarının tek bir KDV oranında birleştirilerek çözülmesi,
 • Yerli ürünlerin dünya piyasalarında ülke ve marka algısının yükseltilmesi
 • Stratejik bir alan olan, emek ve makine yoğun değil bilgi yoğun olduğu bilinen sektörümüze yönelik yatırım teşviklerinin alt limitinin 1 Milyon TL; Bu teşviklerin 1–10 milyon TL arasındakileri için 5. Bölge teşvik uygulaması, 10 milyon ve üstündeki yatırımlara ise 6. Bölge teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi,
 • Offset uygulamaları ile teknoloji transferinin sağlanması ve yerli tıbbi cihaz üretiminin dolaylı ofset kapsamına alınması,
 • Kamu Hastanelerinde yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, KİK mevzuatında düzenlendiği halde uygulanamayan %15 fiyat avantajı yerine hastanelerin döner sermaye paylarından ödedikleri hazine payında yerli malı kullanım oranları kadar indirime gidilmesi gibi uygulamalarla teşvik edilmesi,
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Piyasa Gözetim ve Denetimin aktif çalışması ve sektör temsilcilerinin bu kurumlarda aktif katılımının sağlanması,
 • PPP ve Merkezi toplu alımlarda yerli malı alımının teşvik edilmesi,
 • S2B ve benzeri teknoloji transferi ve teknoloji envanteri çalışmalarının ulusallaşarak yaygınlaşması,
 • Sanayi envanteri ve pazar durumuna ilişkin verilerin toplanarak yerli üretici ile paylaşılması,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yerli sanayi ile işbirliği içinde hareket ederek, sektörün hedeflerinin gerçekleşmesi ve sorunlarının çözümü amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara rehberlik etmesi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et