Üye Olmanın Faydaları

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, işveren sendikası niteliği ile üyelerinin iktisadi çıkarlarını korumak, sektörün gelişmesi için kamu nezdinde çalışmalar yürütmek, sektörün ihtiyaçlarının tespit edilerek en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak üzere çalışmalar yürüten bir örgüttür.

Sağlık Endüstrisi özelinde tıbbi cihaz üretimi, ithalat ve ihracatı, satış ve pazarlamasına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunları bireysel çabaların ötesinde her platformda hukuki dayanaklar ve sosyal gerekçeler ile çözümü için sektör adına çalışmaktayız.

Sektörün AB uyum sürecinde yaşadığı dönüşüm süresince, mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş ve önerilerimizi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşarak, sektörü temsil ediyoruz ve değişiklikleri önceden üyelerimize duyuruyoruz.

Sağlık Bakanlığı, SGK, KIK gibi kurumlarla düzenli düzensiz toplantılar ile sektörün analizi ve ilerlemesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

Sektörümüzdeki yeni uygulamalara ilişkin eğitimler, seminerler konferanslar düzenliyoruz.

Üyelik İşlemleri

Sendikaya üyelik Sendikalar Kanunu ile düzenlenmiştir.

İşveren tanımına uyan ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler SEİS’e üye olabilir. Bir işletme; tüzel kişi ise yöneticilerinin karar alıp bu kararı şirket karar defterine yazması ve kopyasını sendikaya ulaştırması, gerçek kişi ise yetkili kişinin sendikaya üye olma isteğini yazılı olarak sendika merkezine iletmesi ve Sendika Yönetim Kurulunun üyelik talebini kabulü ile üyelik kazanmış olur.

Sendikalar Kanununa göre Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. İşverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Sendika kayıtları için SEİS’e üye olmak isteyenlerin sendikadan temin edilecek üye kayıt formunu doldurması ve Üyelik Formu ile birlikte, şirketi sendikanın yetkili organlarında temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğrafı ve imza sirküleri fotokopisinin de sendikaya ulaştırması gerekmektedir.

SEİS Üye Kayıt Formu / İndirmek İçin Tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et