SEİS’in Üyelerini Doğrudan Temsil Ettiği Kurumlar

 • SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları
 • Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Gurubu

TİSK aracılığı ile TEMSİL

A. Uluslararası Düzeyde Temsil

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri, pek çok önemli ulusal ve uluslararası kuruluşun organlarında temsil etmektedir. Konfederasyonun bu temsil fonksiyonu aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
 • Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
 • Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)
 • OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC)
 • Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED)
 • Türkiye – AB Karma İstişare Komitesi (KİK)

B. Ulusal Düzeyde Temsil

Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

 • Ekonomik ve Sosyal Konsey
 • Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları
 • Çalışma Meclisi
 • TBMM’nin ilgili Komisyonları
 • Yüksek Hakem Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
 • Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
 • İl Koordinasyon Kurulları
 • Tüketici Konseyi
 • Üçlü Danışma Kurulu
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 • Özürlüler Yüksek Kurulu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu
 • Mesleki Eğitim Kurulu
 • Meslek Danışma Komisyonu
 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
 • Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Özürlüler vs.)
 • MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonları
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 • İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu
 • Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu
 • İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Danışma Kurulu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH Tüzüğü Danışma Grubu
 • TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 • Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi
 • Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu
 • İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu
 • Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi
 • ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et