Şikayet başvurusu ne demektir?

Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından “ihaleyi yapan idareye” yapılan başvurudur.

İtirazen şikayet başvurusu ne demektir?

İtirazen şikayet başvurusu, “Kamu İhale Kurumuna” yapılan başvurudur. Aşağıdaki durumlarda itirazen şikayet başvurusu yapılabilir:

  • a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,
  • b) Bir şikayet dilekçesinin idare kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,
  • c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı.

İhale ilanına ve ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilmek için öncelikle yapılması gereken nedir?

İhale ilanına ya da ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için ihale dokümanı elden satın alınarak ya da EKAP üzerinden ücretsiz indirilerek “istekli olabilecek” sıfatı kazanılmalıdır.

İhale dokümanı satın alarak “istekli olabilecek” sıfatını kazanabilmek için ihale doküman bedelinin yatırılması yeterli midir?

İlana veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvuru ehliyetine sahip olabilmek için ihale dokümanının satın alınması/indirilmesi zorunludur. Bu çerçevede, kişi ihale dokümanını satın alma yolunu tercih etmişse sadece idarenin hesabına doküman bedelinin yatırılması yeterli değildir. Ayrıca, doküman idareden teslim alınmalıdır.

Tekliflerin alınması ve tekliflerin değerlendirilmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunabilmenin ön koşulu nedir?

İhale tarihinden sonraki işlemlere yönelik şikayet başvurusunda bulunabilmek için ihaleye teklif sunularak istekli sıfatının kazanılması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi işlemlerine karşı şikayette bulunabilmek için öncelikle istekli sıfatını haiz olmak gerekmektedir.

Teşekkür mektubu veren firma istekli sıfatını kazanabilir mi?

Tekliflerin değerlendirilmesine yönelik şikayet ehliyetine sahip olmak için istekli sıfatının kazanılmış olması gerekmektedir. Bunun için de mutlaka ihaleye teklif verilmiş olması gerekmektedir. Kamu İhale Kurulunun emsal kararları çerçevesinde teklif mutlaka bir fiyat ihtiva etmelidir. Bu nedenle, ihaleye teşekkür mektubu sunularak istekli sıfatı kazanılamaz.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et