Sağlık sektörüne ilişkin mal alımı ihalelerinde ihaleye katılacak firmanın teknik personel çalıştırması ihaleye katılım kriteri olarak öngörülebilir mi?

İsteklinin personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenemez. Ancak, alımın niteliği esas alınarak yüklenici tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısına ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir.

Tıbbi cihaz alımı ihalesinde kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi istenebilir mi?

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir. Piyasada hazır halde satılan sağlık sektörüne yönelik mal alımı ihalelerinde bu belgeler istenmemelidir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et