4734 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelerin sözleşmelerinin uygulanmasında dikkat edilecek temel yasal düzenleme nedir?

4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır.

Mal alımı ihalelerinde kısmi kabul ne demektir? Kısmi kabulün cezalara etkisi nedir?

İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, ihale konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için yapılan kabul, “kısmi kabul” olarak tanımlanmaktadır. Kısmi kabul yapılan mal alımı ihalelerinde, yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedeli üzerinden ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et