Üniversite Hastanelerinin Borçları Maliye Bakanlığı Tarafından Ödeniyor

  1. Ana Sayfa
  2. Duyuru & Etkinlikler
  3. Üniversite Hastanelerinin Borçları Maliye Bakanlığı Tarafından Ödeniyor

Yayımlanma Tarihi: 6 Nisan 2018

Daha önce duyurduğumuz Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun bugün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 22. Maddesinde yapılan düzenlemeden görüleceği üzere:

Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde;
a) Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ne göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,
b) Kapsama giren alacakları için açmış̧ oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,
c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına, dair yazılı olarak ilgili işletmeye başvurması gerekmektedir.
Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır.
Alacaklılar bir üniversite döner sermaye işletmesindeki tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Ancak başka bir üniversite döner sermaye işletmesindeki alacakları için anlaşma yoluna başvurmayabilir.
Üniversite İşletmeleri, başvuru süresinin sona ermesini müteakip anlaşmalar sonucu hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş̧ gün içinde Maliye Bakanlığına bildirecek. Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktaracak.  İşletme; hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, aktarım tarihini takip eden beş̧ işgünü içinde ödeyecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et