Üniversite Hastanelerinin sektörümüze olan borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine dair kanun 6 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti, Kanunda bahsedilen iskonto oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’da Resmi Gazete de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen iskonto oranlarını kabul ederek alacağını tahsil etmek isteyen üyelerimizin, 6 Mayıs 2018 tarihine kadar;

  • Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihine göre Bakanlar Kurulunca belirlenen iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,
  • Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,
  • Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacaklarını hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapmayacağına dair yazılı olarak ilgili işletmeye (her üniversite hastanesine ayrı ayrı olmak üzere anlaşmak istediği üniversite hastanesindeki 31.12.2017 tarihinden önce vadesi dolmuş tüm alacakları için) başvurması gerekmektedir.

Ekte paylaşmış olduğumuz iskonto oranları cetvelinde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde;
- Alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi,
- Vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınacaktır.

Meslektaşlarımızın 6 Mayıs 2018 tarihine kadar, vadesi 31.12.2017 olan alacaklarını tahsil etmek için ilgili üniversitelere belirtilen taahhütlerle başvurmaları gerekmektedir.
Üniversiteler bu başvuruları 15 gün içinde Maliye Bakanlığına iletecek, Bakanlık bir ay içinde her üniversite hastanesinin borcu kadar ödeneği aktaracak ve Üniversite hastaneleri 5 gün içinde bu borçlarını başvuran firmalara ödeyecektir.

Ayrıca: 31.12.2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6.4.2018 tarihine kadar olan alacaklara gönderdiğimiz iskonto oranlarından, Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenmek suretiyle belirtilen iskonto oranları uygulanacaktır. Ancak, Nisan 2018 ayı için iskonto oranın eklenmeyeceği vurgulanmıştır.

Kanunda: Bu düzenlemeye göre yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin ve rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmeleri öncelikle 01.01.2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerini yapacakları belirtilmiştir. Üçer aylık dönemler itibarıyla nakit akışlarının uygun olması halinde, 31.12.2017 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği şeklinde bir madde olması nedeniyle şartları kabul edip ödeme anlaşması yapmayan alacaklıların bu alacaklarını tahsil etmeleri oldukça zor görünmektedir. Alacaklarınızın tahsili konusunda bu madde hükmünü de göz önünde bulundurarak karar vermeniz menfaatinize olacaktır.

İskonto oranları hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

İcra takibi yapılmışsa buna dair bilgi notu ve feragat dilekçesi örneği

MB Muhasebat Gen. Müd. Açıklama Yazısı

Muhasebeleştirme Örneği

Üniversite Hastanelerine Verilecek Feragatname Örneği

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et