Terör Örgütüyle İlişkisi Nedeniyle Gözaltı Ve Tutuklunan Firma Çalışanlarının Sigorta İşlemleri

  1. Ana Sayfa
  2. Duyuru & Etkinlikler
  3. Terör Örgütüyle İlişkisi Nedeniyle Gözaltı Ve Tutuklunan Firma Çalışanlarının Sigorta İşlemleri

667 ve 668 KHK’lar kapsamında milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için gözaltına alınan veya tutuklanan sigortalıların işten çıkış nedeni 4857 sayılı Kanunun 17 nci, 25 inci ve 26 ncı madde hükümleri kapsamında işverence belirlenecektir.

İşverenin gözaltına alınan veya tutuklanan sigortalıların görevden uzaklaştırılmış oldukları dönemde hizmet akitlerinin askıda olduğu dikkate alınarak ücret ödememesi halinde sigortalıların soruşturma tamamlanıp görevlerine son verilinceye/iş akitleri fesh edilinceye kadar geçen süre için işten ayrılış bildirgesinde sigortalının işten ayrılığı ay ve önceki aya ait hizmetleri “0” gün ve “0” kazanç olarak, eksik gün nedeni ise “4- Gözaltına alınma”, “5- Tutukluluk” olarak bildirilecektir.

Konuya yönelik ayrıntılı açıklamaya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge’de yer almaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et