Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 08.02.2022 tarih ve 31744 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrerde Sağlık

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayınlanmıştır. Resmî gazete linki aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, Soru ve bilgi almak için sendikamızın seis@seis.org.tr e-posta adresine mail gönderebilirsiniz.

MADDE-12

a)"Birden fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)" Ek-5'deki şekilde,

b)"Ayakta Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler (Ek-3/C)" Listesi Ek-6'daki şekilde,

c)"Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler (EK-3/C-1)" Listesi Ek-7'deki şekilde,

ç)"Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2)" Ek-8'deki şekilde, d) "Diğer Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)" Ek-9'daki şekilde,

e)"Tıbbi sarf Malzemeler Listesi (Ek-3/C-4)" Ek-10'daki şekilde,

f)"Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzeme Listesi (Ek-3/C-5)" Ek-11'deki şekilde,

g)"Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/E-1)" Ek-12'deki şekilde,

ğ)"Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/E-2)" Ek-13'deki şekilde,

h)"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/F-1)" Ek- 14'deki şekilde,

ı)"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/F-2)" Ek-15'deki şekilde,

i)"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/F- 3)" Ek-16'daki şekilde,

j)"Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksüyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/F-4)" Ek-17'deki şekilde,

k)"Göz Sağlığı ve Hastalıklarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/G)"Ek-18'deki şekilde,

l)"Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)"Ek-19'daki şekilde,

m)"Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)"Ek-20'deki şekilde, n)"Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/J)"Ek-21'deki şekilde,

o)" Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K)"Ek-22'deki şekilde, ö)" Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L)"Ek-23'deki şekilde,

p)" Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK- 3/M)"Ek-24'deki şekilde,

r)" Allogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-1)"Ek-25'deki şekilde,

s)" Xenogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-2)"Ek-26'daki şekilde,

ş)" Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O)"Ek-27'deki şekilde,

t)" Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P)"Ek-28'deki şekilde,

u)" Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/R)"Ek-29'daki şekilde,

ü)"Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/S)"Ek-30'daki şekilde,

v)" Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)"Ek-31'deki şekilde, değiştirilmiş ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-02-08&mukerrer=1

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et