Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve ekte gönderilen duyurudan görüleceği üzere;

  • Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli olmadığı, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kurallarının SGK tarafından ürünlerin finanse edilme kriteri olduğu,
  • Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde SUT kodu ve alan tanımı ile birlikte bulunan ve yatarak tedavilerde kullanılan bir kısım tıbbi malzemelerin, bazı sağlık hizmeti sunucularınca kodsuz malzeme niteliğiyle ve serbest fiyatla ya da SUT kodu ve alan tanımında bulunan niteliklere haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kurumumuza fatura edildiği,
  • Faturalandırma işlemlerinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin amir hükümlerinin göz ardı edildiğinin Kurum tarafından yapılan çalışmalar esnasında tespit edildiği.
  • Bu nedenle SGK mevzuatına aykırı olarak MEDULA-Hastane uygulaması üzerinden Kuruma fatura edilen tutarlar yersiz ödeme ve Kurum zararı olarak değerlendirilmekte olup bahse konu tutarlar hesaplanarak sağlık hizmeti sunucularının alacaklarından mahsup edildiği,
  • Sağlık Uygulama Tebliğinin amir hükümleri göz ardı edilerek yapılan hatalı işlemlerde sorumluluğu bulunan ilgili idareler ile tıbbi malzeme üretici ve/veya tedarikçileri hakkında gerekli idari, mali ve hukuki işlemlerin yapılacağı

Saygılarımızla,

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et