15 Şubat 2015 tarih ve 29268 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhaleKanununun Üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik’denbir örnek e-posta ekinde gönderilmiştir.

Tetkikinde görüleceği üzere söz konusuYönetmeliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1. maddesinde; Yönetmeliğin amacının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak genel usul ve esasları belirlemek olduğu hüküm altına alınmış ve aynı maddede bu Yönetmeliğin, maliyeti en az onmilyon ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarını kapsadığı belirtilmiştir.

İlgilenen üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

İlgili Etiketler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et