Onuncu Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı”nın eylem planında Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturulması öngörülmüştür.

Bu komite oluşturulmuş olup aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

  • Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (Başkan)
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
  • Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
  • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
  • Maliye Bakanlığı Müsteşarı
  • Hazine Müsteşarı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
  • TÜBİTAK Başkanı

Komitenin çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ve toplantı zamanları Komite tarafından belirlenecek olup sekretarya hizmetleri ile alınan kararların uygulamasının takibi ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yerine getirilecektir.

Komiteye ilişkin olarak Başbakanlık Genelgesi (2015/19) 23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et