25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikler yayımlanmıştır.


Belgelerin sunuluş şekli, oda kayıt belgelenin sunulması, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi, şikâyet başvurularına eklenecek belgeler konularında değişiklikler yapılmıştır.         


Bu değişikliklerden belgelerin sunuluş şekli hakkında bilgi notu aşağıda gönderilmiştir. Değişiklik yapılan diğer konulara yönelik açıklamalar Sendikamızın internet sayfasında yayımlanacak olup bu açıklamaları takip etmenizde fayda bulunmaktadır.


İhalelerde Fotokopi Veya İnternet Çıktısı Belgelerin Sunulmasına Yönelik Değişiklik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde idari şartnamelerde de gerekli değişiklikler yapılmıştır.


Getirilen değişiklik ile EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen
ve teyidi yapılabilen belgelerin aslının, noter onaylı örneğinin veya aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan suretinin sunulması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu belgelerin fotokopisi veya internet çıktısı sunulabilecektir.


Yapılan değişikliğin ana çerçevesi şöyledir:
1) Teklif kapsamında www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilen Ticaret Sicil Gazetelerinin fotokopisi veya internet çıktısı sunulabilecektir.
2) Önceden olduğu gibi firmanın ve/veya teklif edilen tıbbi cihazın İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ilişkin belgelerin internet çıktısı sunulabilecektir.
3) EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen diğer belgeler de fotokopi veya internet çıktısı olarak sunulabilecektir.
4) 25.01.2017 tarihinden önce ilan edilen ihaleler ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak olup, 25.01.2017 tarihinden sonra ilan edilen ihalelerde yeni düzenleme uygulanacaktır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et