Dr. Sayın Berat ALBAYRAK ve Dr. Sayın Fahrettin KOCA,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ülkemizin daha hızlı ve sağlam adımlar atmasının arkasında tıbbi cihaz sektörünün payı şüphesiz çok büyük olmuştur. Ancak, 10. ve 11. Kalkınma Planı’nda öncelikli ve stratejik sektör olarak kabul edilen İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörü, Kamu Hastanelerinden 16 aydır, Üniversite Hastanelerinden ise 37 aydır yaklaşık 18.100.000.000.-TL alacağını tahsil edememektedir. Hal böyle olunca vergi-prim-KDV borcunu ödemekte sorumluluğunu eksiksiz yerine getiren sektörün nakit akışı tamamen bozulmuş, sektör büyük bir kredi borcu içine girmiştir. Kredi kıskacına giren sektör mensupları sahip oldukları diğer maddi değeri olan varlıklarını satmaya başlamışlar ve her geçen gün maddi yoklukları artmıştır. Geldiğimiz noktada, borçlu, üretemeyen, işçisinin ücretini ödeyemeyen, mutsuz ve özgüvenini kaybetmiş yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu durumdan sizlerinde mutlu olmadığınızı düşünüyorum ancak, bizler sektörümüzün alacaklarının ödenmesine dair mevcut çalışmalarda, maalesef tarafların hassasiyet ve ihtiyaçlarını gözeten bir çözüme ulaşamadık. Bugün ülkemiz için öncelikli görülen Yerli ve Milli üretimin bu yoklukta geliştirilmesi ve ilerletilmesi ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Çünkü finans çıkmazına sürüklenen sektör, işçisine ücret, evine aş yetiştirmek derdine düşmüş durumdadır.

İçinden geldiğiniz ve sorumluluğunuzun büyük olduğu sağlık camiasında, istirham ediyoruz yüzünüzü bize doğruda dönün lütfen, biz her şeye rağmen size yüzümüzü dönmekten, destek olmaktan , başarınızla gururlanmaktan vaz geçmedik. Çünkü biliyoruz ki taşıyla, toprağıyla, doğasıyla, bu ülke bizim ve bu ülkenin yükselmesine bir deniz kumu kadar katkısı olan ve bu istekle yola çıkan herkes ve her kurum değerlidir ve saygındır. Maliyemizin bizim alacağımızı bir çırpıda ödeyecek güç ve kaynaklarının mevcut olduğuna yürekten inanıyorum. Tek sorun ilgililerin inisiyatif almaktan imtina etmeleri olduğunu düşünüyorum. Sizlerin bu konuda inisiyatif almanızı canı gönülden arzu ediyor ve bekliyoruz.
Sayın bakanım, sektörümüz her bakımdan etkin istihdam, inovasyon, katma değer sağlayan bir sektördür. Sizin bunu çok iyi bildiğinizden şüphemiz yoktur. İnanın biz sizi anlarız, eğer bizi farkedip değerlendirme yapma ve çözüm arama nezaketinde bulunur iseniz, ortak akılla mutlaka size katkı sağlayacağımız bir yol ve yöntem üretiriz.

Gayemiz ülkemiz ve ülkemiz sağlığının her bakımdan kaliteli ve nitelikli olmasıdır. Beklentimiz sektör alacaklarının çözümünde yetkili mercilerin dünya ve ülkemiz gerçeklerini görerek insaflı ve yapıcı çözüm yöntemleri geliştirmeleri ve önermeleridir. Aksi takdirde, birbirini anlamayan, anlamaya çalışmayan diyalogsuz, kibirli yapılara dönüşürüz. Bunun olmaması için, biz hazırız, sizi bekliyoruz, üreten istihdam yaratan ve gelişen sektör olmaya, hep beraber el ele ülkemiz için koşmaya devam edelim. Umudumuzun umutsuzluğa evrildiği bu zor süreçte, tüm tarafların çözüm odaklı davranması gerektiğine inanıyoruz. Bu cümleden olmak üzere, hukuk zemininde ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak yapılmış sözleşme hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi dışında bir talebiz yoktur.

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan Tıbbi Cihaz Sektörünün hak ettiği karşılığı bulmasında, çözüme katkı sağlamanız çok değerli ve vaz geçilmezdir. Bunu yapmanız halinde, hep beraber sektörün devamlılığı ve sürdürülebilirliğini temin etmiş oluruz. Aksi halde dünya ile rekabete koşan sektörümüz ve dolayısıyla ilgili sanayi branşları telafisi güç ve imkansız zararlarla karşı karşıya kalacaktır.

Meseleyi takdir ve değerlendirmelerinize sunarken, makul ve olumlu geri dönüşünüzü hasseten bekliyorum.
Saygılarımla

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et