Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun aşağıdaki hususlarda düzenlemeler yapılmıştır:

  • Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
  • Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
  • işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı,
  • Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
  • ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması,
  • beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
  • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
  • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi.

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Rehbere aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür:

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/6736rehberi.pdf

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et