16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi çerçevesinde farklı kanunlarda değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılan başlıca kanunlar şunlardır:

  • Gelir Vergisi Kanunu,
  • Katma Değer Vergisi Kanunu,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun.

Yapılan değişiklilerle özellikle tasarım merkezi faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler (vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, damga vergisi istisnası) getirilmiştir.

Ayrıca teşvikler kapsamındaki AR-Ge personelinin niteliği konusunda değişiklikler yapılmıştır. Ar-Ge personeli ücretlerinde uygulanan istisnalarda düzenlemeler gerçekleştirlmiştir.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda yeni imkânlar getirilmiştir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et