Firmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif işbirliği yapması ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, aynı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hangi mevzuatta düzenlenmiştir?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif işbirliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, aynı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Rekabet Kurulu kararlarına karşı iptal davası nasıl açılır?

Rekabet Kurulunun nihai kararlarına, tedbir ve idari para cezalarına ilişkin kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya iptal davası açılabilir.

Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması kararların uygulanması ve idari para cezalarının takip ve tahsili durdurmaz. [Rekabet Kurumu, Rekabet El Kitabı, Ankara, s.59]

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam