4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddialarına ilişkin olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hangi mevzuatta düzenlenmiştir?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü ve/veya 6’ncı maddesi ile 7’nci maddesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ’de düzenlenmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasıyla kimler Rekabet Kurumuna başvuruda bulunabilir?

Rekabet Kurumuna başvuru, “ihbar”, “şikayet” ve “Bakanlık talebi” şeklinde olabilir. Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir. Şikayet başvurusu dilekçeyle yapılabileceği gibi telefon, faks veya e-posta yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şikayetçi kimliğini açıklamak zorunda olmayıp, isminin gizli tutulmasını talep edebilir. Rekabet Kurumuna yapılan başvurularda herhangi bir bedel alınmamaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam