Ortak girişim nedir?

4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ortak girişim, “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar” olarak tanımlanmaktadır. Ortak girişim, “iş ortaklığı” veya “konsorsiyum” olarak iki türlü oluşturulabilir.

İş ortaklığı, her türlü ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyumlar ise sadece ihale dokümanında konsorsiyumların teklif vermesine izin verilen ihaleye teklif verebilir. İdareler işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında ve ilanda belirtir.

Ortak girişime ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi veriniz?

Ortak girişime ilişkin temel düzenleme, 4734 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile İhale Uygulama Yönetmelikleri yer almaktadır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, ortakların ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyete ilişkin durumları ise 4735 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde düzenlenmiştir. İş ortaklığı ve konsorsiyumların, yeterlik kriterlerini nasıl sağlayacağına ilişkin düzenlemeler ise Yönetmeliğin yeterliğe ilişkin maddelerinde yer almaktadır.

Ortak girişimin yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu gösterir mi?

Ortak girişimin yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin, ihale tarihinden önce dağılması halinde davet mektubu geçersiz sayılır. Ayrıca ortak girişimin tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde dağılması halinde de ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam