Sosyal Güvenlik Kurumu tıbbi malzeme alan tanımlarına ürünlerin eşleştirilmesi ile ilgili bir duyuru yayımlamıştır.

Ekte gönderilen duyurudan görüleceği üzere; 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle tüm listelerin SUT eki liste haline getirildiği, gereksinimler doğrultusunda listelerde bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklendiği veya çıkarıldığı belirtilmiştir.

Bu değişiklikler dolayısı ile Kurumca yapılacak denetimlere esas olması için SUT EK-3 Tıbbi malzeme listelerine özellikle yeni eklenen, alan tanımı değiştirilen SUT kodlarında zaman zaman yeniden ürün eşleştirmeleri isteneceğinden bahisle duyuru eki EK-1’de yer alan SUT kodlarında ürünü olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca söz konusu SUT kodları için Kuruma “C” grubu başvurusunda bulunulan ürünler dahil) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil) duyuru eki EK-1’deki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir.

MEDULA sistemine kaydedilmeyen ürünlerin bedellerinin ödenmeyeceği belirtilerek Firmaların: Ürünlerini EK-1’de yer alan Tıbbi malzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak ve duyuruda belirtilen kurallara uygun olarak 23.02.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir.

İlgilenen üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam