Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri ile Yapacağı Sözleşme ve Ekleri Hakkında

 1. Ana Sayfa
 2. Duyuru & Etkinlikler
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu’Nun Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Ile Yapacağı Sözleşme Ve Ekleri Hakkında

Sözleşme metni: http://tinyurl.com/zvpc6ya

Sözleşme sırasında istenen belgeler:

 • Sözleşme Başvuru Formu  ( Sözleşme Metni içinde Ek2)
 • Satış merkezi sahibi ve Sorumlu müdürün imza sirküleri/ Satış merkezi sahibi ve Sorumlu müdürün Kimlik fotokopisi (Noterden onaylı)
 • Satış merkezi sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olmaması halinde sorumlu müdür ve satış merkezi sahibi arasındaki iş  sözleşmesi örneği (iki tarafın da imzası ile,  aslı ya da noterden onaylı)
 • Sorumlu müdürün İl sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmiş kimlik fotokopisi ve satış merkezine ait ruhsat fotokopisi (Noter onaylı/ Düzenleyen İl sağlık müdürlüğü tarafından onay)
 • Personel Çalışma Belgesi bir örneği  (Noter onaylı/ Düzenleyen İl sağlık müdürlüğü tarafından onay).
 • Şirketin Kuruluşuna İlişkin  Ticaret Sicil (aslı ya da noterden onaylı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi/Ortaklık Sözleşmesi  (aslı ya da noterden onaylı)
 • Satış merkezi yöneticisi ve/veya ortaklarına/ Sorumlu müdüre ilişkin Adli sicil kaydını gösterir belge        (Aslı, e-devletten alınabilir.)
 • Satış merkezi tarafından imzalanmış Ek te yer alan taahhütler (Aslı) (Sözleşme Metni sonunda yer alıyor)

Sözleşme doldurulduktan sonra 3 nüsha hazırlıdır. Sözleşme metni sonunda ve eklerde Şirket sahibi ve sorumlu müdürün imzaları ve şirket kaşesi gerekmektedir. Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 6  tüm satış merkezleri tarafından doldurulacaktır.  Aynı ilçede yer alan şubeler için  Ek 4’ün, şubesi olan tüm satış merkezleri için şubelerde sorumlu müdür yerine  vekalet eden satış tanıtım elemanının bilgilerini girmek için Ek 5’in doldurulması gerekmektedir.

SGK il müdürlüğüne yapılan başvuru ile MEDŞAHIS şifresi teslim alınacak ve

http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp

linkinden giriş yapılarak Kullanıcı adı ve şifresi oluşturulacaktır.

EK 7: Reçete, MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemine kayıt edilerek, sistemden iki adet çıktı alınır, bir kopya teslim edildiğine dair hasta/hasta yakınına imzalatılarak reçete arkasına eklenir, diğer kopya Hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir. Hasta işlem formu doldurularak (Ek-7) Kurum tarafından yapılan inceleme denetimlerde ibraz edilmek üzere hasta dosyasında saklanır.

EK 8: 4.3.5. Hasta daha önce Kurumdan aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen cihazı talep ederek ödeme almadığını veya almış ise SUT ve eki listelerde belirtilen miadın dolduğunu beyan eden (Ek-8) de yer alan hasta taahhütnamesini satış merkezine vermekle yükümlüdür. Taahhütname iki nüsha düzenlenir. Bir nüsha hasta/hasta yakınına verilir, diğer nüsha satış merkezi tarafından hasta dosyasında saklanır.

Ek 9: Satış Merkezi Sözleşmesi Dönem Fatura Teslim Üst Yazısı Örneği

5.3.1. Satış merkezi her grup için düzenlediği faturaları, dönem sonu icmal listelerini, fatura teslim tutanakları üst yazısını (Ek-9), evrakların zarar görmesini ve bozulmasını engelleyecek şekilde, ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılır.)  Kurum taşra teşkilatına (SGK İl Mdr.) teslim eder.

İlgili Etiketler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam