27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni düzenleme ile yaklaşık maliyeti 213.072 TL’nin altında olan mal ve hizmet alımları elektronik ortamda beyan usulüyle gerçekleştirilebilecektir. Bu ihaleler sadece açık ihale usulüyle yapılabilecektir. Firmalar sadece teklif mektubu ve Yeterlik Bilgileri Tablosu ile eklerini elektronik ortamda sunacaktır.

Yapılan düzenleme ile tekliflerin hazırlanması ve sunulması elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Firmalar katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgileri, Yeterlik Bilgileri Tablosundaki ilgili sütunda belirtecektir.

Bu ihalelerde tüm isteklilerden değil, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile ikinci teklif sahibi firmanın bilgileri sorgulanacak ve belgeleri istenecektir. Bu firmaların sunduğu belgeler ile beyan ettiği bilgilerin doğrulanamaması durumunda bir sonraki en düşük teklif sahibi firmanın isteklinin belgeleri incelenecektir.

Firmalarca beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanarak doğrulanması yapılacaktır. Bu bilgiler için ayrıca belge istenmeyecektir. Bu sitelerde kontrol edilemeyen/sorgulanamayan bilgiler için firmaların beyan edilen bilgileri doğrulayan belgelerini sunmaları istenecektir.

Üyelerimizin özellikle Yeterlik Bilgileri Tablosu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır. Ayrıca geçici teminat için Kamu İhale Kurumuyla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış bankalardan alınan teminat mektupları kullanılabilecektir. Bu sebeple üyelerimizin çalıştıkları bankalardan anılan Protokolü imzalayıp imzalamadıkları konusunda bilgi almalarında yarar bulunmaktadır.

İlgili Etiketler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam