04 Mart 2017 tarihli Resmî Gazete’de kamu ihale mevzuatlarına ilişkin değişiklikler yayımlanmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile EKAP’a kayıtlı kişilerin anılan Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan bilgileri EKAP’a 15 Mart 2017 tarihine kadar kaydetmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerini,
Tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerini

15. Mart 2017 tarihine kadar EKAP’a kaydetmeleri zorunludur.

Ancak ihale veya sözleşme tarihi 15 Mart 2017 tarihinden önce olup 11-12-13-14 Mart 2017 tarihinde yapılacak ihale veya imzalanacak sözleşme varsa EKAP’a kaydı istenen bilgilerin ihale / sözleşme tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ihale 12 Mart 2017 tarihinde ise, bu ihaleye katılacak firmanın anılan bilgileri bu tarihten önce EKAP’a kaydetmesi zorunludur.

EKAP’ta olması istenen verilerin eksik, hatalı veya güncel olmadığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar,  EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına  Kamu İhale Kurumu tarafından ihale dokümanını  indirme engeli gibi gerekli görülen kısıtlamalar uygulanabilecektir.

Üyelerimizin EKAP da istenen değişiklik ve güncellemeleri gecikmeksizin yapmaları önem taşımaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam