Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Federasyonu ile Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ortak bir yazılı açıklama yaparak sektörde koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. Medikal cihaz ve malzeme üreten, ithal eden kurumlar adına yapılan ‘sektör nefes alamaz durumdadır” ifadesini kullanılarak aç özetle şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya ait sağlık kuruluşları ihtiyacı olan mal ve hizmetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak ihale ya da doğrudan temin usulü ile temin etmektedir. Bu usullere göre yapılan alımlar öncesinde istekli firmalara verilen dokümanlarda mal ve hizmetin özellikleri, teslim koşulları, muayene ve kabul şartları gibi hususların yanısıra mal ve hizmetin karşılığı yapılacak ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

ÖDEMELER GÜNÜNDE ALINAMIYOR

İdarelerce, tespit edilen bu şartlara uygun olarak teklif veren istekli firmalarla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra, alım konusu mal ve hizmetin tedarik süreci başlamaktadır. İdarelerce belirlenen şartlara uygun olarak süreci yöneten, bağlı olduğu sözleşmeye uygun olarak mal ve hizmeti tedarik eden firmalar, maalesef vermiş olduğu mal ve hizmetin karşılığını İdarelerce belirlenen ödeme gününde alamamaktadırlar.

HERŞEYE RAĞMEN HİZMET SÜRÜYOR

Buna karşın; mal ve hizmet tedariki sırasında yükleniciden kaynaklı yaşanan gecikme, eksik ya da uygun olmayan malzemenin teslimi halinde, idare haklı olarak gerekli cezai işlemi uygulamaktadır. Ancak, aynı hassasiyeti biz hizmet sunucu ve tedarikçilerin hakkedişlerinin, sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeme vadesinde ödenmesi içinde göstermesi gerekmektedir. Ne yazık ’ki idarelerle akdedilmiş sözleşmelerin tüm hükümleri işletilir iken, ödemeye ilişkin hüküm işletilmemektedir. Buna karşın sektör mensuplarımız her türlü hizmet ve malzeme tedarikini eksiksiz yapmakta ve sağlık sahasında cansiperane hizmet sunumuna devam etmekte hatta hayatları pahasına hizmetleri sürdürmektedirler.

HİZMET EDEMEYECEK NOKTAYA GELİNDİ

İdarelerce belirlenen ve taahhüt edilen vadeyi esas alarak mal ve hizmet tedariki planlamasını yapan firmaların ödemelerinin belirlenen vadede yapılmaması hatta belirlenen vadelerden çok uzun bir zaman sonra yapılması nedeniyle mal ve hizmet tedarik edemeyecek noktaya geldiklerini özellikle belirtmek istiyoruz. İstisnai olarak ödemelerini gününde yapan idareleri bir yana koyarak belirtmek gerekir ki, almış olduğu mal ve hizmet karşılığı ödemesini kendi belirlediği günde yapmayarak, firmaların mal ve hizmet tedarik edememesine ve teminatlarının irad kaydedilmesi ile haklarında yasaklılık kararı verilmesine neden olanların, konuyla ilgili hukuki ve cezai sorumlulukları hususunun kamu otoritesince ayrıca değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

ÖDEMELERİN YAPILMASI İSTİYORUZ

Geldiğimiz noktada talebimiz; Kamuya ait sağlık kurumlarınca yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin vadesi geçmiş ödemelerin bir an önce yapılması, bundan sonra yapılacak alımlarda idarelerin kendi belirlediği ödeme vadelerine uygun davranmasının temin edilmesi, her ne şekilde olursa olsun firmalar nezdinde önceliklendirme gibi tasarruflara gidilmeden, ödemelerin eşitlik ilkesine uygun olarak sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin vakit kaybedilmeden alınması elzemdir. Gerekli düzenlemenin yapılmaması durumunda, her geçen gün çözümsüzlük ve çaresizliğe mahkûm edilen sektörümüzün, ödeme sorununa münhasıran hukuki çözüm aramak mecburiyetinde kalacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/sektor-nefes-alamaz-durumdadir-41793038?preview=true

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam