İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörü Alacak Sorununa Çözüm İstiyor (Anadolu Ajansı)

  1. Ana Sayfa
  2. Basinda Biz
  3. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Sektörü Alacak Sorununa Çözüm İstiyor (Anadolu Ajansı)

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversiten hastanelerinden 18 milyar lirayı aşan alacağı için tarafların masaya oturması gerektiğini belirterek, sektörün acil ödeme beklediğini söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kamu hastanelerinden 14 ay, üniversite hastanelerinden ise 37 ayı aşan sürelerle alacaklarını tahsil edemediklerini ve bu nedenle kapanma noktasına geldiklerini ifade etti.

Medikal sektörünün Türkiye'nin sağlık endüstrisi alanında gelişmesi ve güçlü bir yere sahip olması için gayret gösterdiğini dile getiren Demir, "Sektör, bu alanda her geçen gün ileri inovasyonlar geliştirerek dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmakta. Bu çaba neticesinde 2003'te yıllık toplam ihracatı 14 milyon dolar olan tıbbi cihaz sektörünün bugün ihracatı 700 milyon dolara ulaşmıştır." dedi.

Demir, sektör temsilcilerinin, üniversite ve kamu hastanelerine sağladıkları ürünlerin parasını zamanında alamadığı için kurumların hizmet ve ürün ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya geldiklerine dikkati çekti.

Alacak Tutarı 18 Milyar Lirayı Aştı

Demir, şu bilgileri verdi:

"İlaç ve tıbbi cihaz sektörünün, kamu hastanelerinden 10 milyar 100 milyon lira, üniversite hastanelerinden 8 milyar 100 milyon lira olmak üzere, 18 milyar 200 milyon lira alacağı bulunuyor. Ödemelerini alamayan sektör mensupları, devletine karşı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirerek, tahsil edemediği alacağının, KDV'si başta olmak üzere, tüm vergilerini aksatmadan ödüyor. Bu ödemeleri yaparken banka kredisi kullanmakta, borçlanmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Bu kısır döngüyle sürüklenen sektör mensuplarının borcu artmakta ve ticari sürdürülebilirliğini kaybetmekte. Sektörümüze yönelik acil eylem planı uygulamasının yürürlüğe konulmaması, makul çözüme bir an önce işlerlik kazandırılamaması durumunda, bir çok şirket kapısına kilit vuracak."

Sektör Üzerine Düşeni Yapmaya Hazır

Demir, sorunun çözüme kavuşturulması açısından sektörün üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, konunun acilen görüşülerek işlerliği ve sürdürülebilirliği olan bir ödemeler direktifinin uygulamaya konulmasını istedi. Demir, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Alacaklar için taraflar masaya oturmalı, bu alanda sektör acil ödeme bekliyor. Ödeme sorununun çözümü için, uzun süredir ödemelerini alamayan sektörümüz alacaklarının tercihen bir defada ödenmesi, planlama ihtiyacı duyulması halinde taraflarca mutabakat sağlanacak belli vadelerde öngörülen süre esasına göre (birer aylık vadelerde toplam 6 ay içinde tamamlanması) yapılmasının kabul edilebilir olacağı, her ne şekilde olursa olsun, ödemelerde kesintiye gidilmesinin teklif edilmesi ya da kesinti yapılmasının adil bir uygulama olmayacağı, planlanan süre ve şekilde ödemelerin yapılmayarak aksatılması halinde faiz uygulamasının öngörülmesinin adil olacağı, ödemeler sorununun Avrupa Birliği ödemeler direktifine uygun dizayn edilerek, aynı noktaya dönülmemesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin yerinde olduğunu değerlendirmekteyiz."

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ilac-ve-tibbi-cihaz-sektoru-alacak-sorununa-cozum-istiyor/1966290

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam