Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, işveren sendikası niteliği ile üyelerinin iktisadi çıkarlarını korumak, sektörün gelişmesi için kamu nezdinde çalışmalar yürütmek, sektörün ihtiyaçlarının tespit edilerek en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak üzere çalışmalar yürüten bir örgüttür.

Sağlık Endüstrisi özelinde tıbbi cihaz üretimi, ithalat ve ihracatı, satış ve pazarlamasına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunları bireysel çabaların ötesinde her platformda hukuki dayanaklar ve sosyal gerekçeler ile çözümü için sektör adına çalışmaktayız.

Sektörün AB uyum sürecinde yaşadığı dönüşüm süresince, mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş ve önerilerimizi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşarak, sektörü temsil ediyoruz ve değişiklikleri önceden üyelerimize duyuruyoruz.

Sağlık Bakanlığı, SGK, KIK gibi kurumlarla düzenli düzensiz toplantılar ile sektörün analizi ve ilerlemesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

Sektörümüzdeki yeni uygulamalara ilişkin eğitimler, seminerler konferanslar düzenliyoruz.