27.4.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/3 sayılı Tebliğ ile yassı çelik sac, filmaşin, çubuk, profil, tel, boru ve paslanmaz çelik sac gibi GTİP kodları ekte yer alan ürünler için Ekonomi Bakanlığı tarafından korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

Soruşturma sonucunda aşağıda yer alan ürünlerin ithalatına ilave vergiler gelebilecek olup söz konusu bu ürünleri üretiminde ham madde olarak kullanan ve davada taraf olmak isteyen firmaların ekte gönderilen  soru formlarını doldurarak itirazlarını ifade etmeleri ve kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr27 Mayıs 2018 tarihine kadar göndermeleri önem arz etmektedir. Üretiminde ekli malzemeleri kullanan firmaların bilgisine sunarız.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

Tebliğ Ekleri Demir Çelik Ürünleri

Soruşturma Konusu Ürünler

Demir Çelik Ürünleri İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması İthalatcı Soru Formu