Tarih: 30 Nisan 2018

Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin verimli ve sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 1 Mayıs 2003 tarihinde kurulan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) 15. Yılını kutluyor. 15. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan SEİS Başkanı Metin Demir, sendikanın ilk genel kurulunda alınan kararlar ile TİSK’e üye olan ve “Türkiye” adını kullanma iznini alan “SEİS”in, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve Sağlık Endüstrisi alanında yer alan firmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikası olduğunu hatırlattı.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın sektör olma bilincini yerleştirip, tıbbi cihaz üretimini geliştirmek için çalıştığını belirten Demir, “Bu çalışmaları yaparken bütün isteğimiz, kuralları belirli, standartları yerleşik, şeffaf, rekabete açık, riskleri öngörülebilen bir ortamda üretimimizi ve ticari faaliyetlerimizi sürdürmek oldu’’ dedi.

Metin Demir, sağlık endüstrisi sektöründe yer alan üretici, bayi ve ithalatçı firmaları bünyesinde bir araya getirerek üyelerinin ekonomik ve sosyal konulardaki sorunlarını belirleyip, çözümler üretmek için çalıştıklarını, Ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan her platformda yer alarak bu politikaların sektör açısından uygun çalışma zemini sağlaması yönünde çaba gösterdiklerini kaydetti.

Üniversiteler ve çeşitli enstitülerle iş birliği yaparak sektörde istihdam edilen işgücünün kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan Demir, sağlık endüstrisini ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirmek amacıyla kitap, dergi ve broşür gibi yayınlarının da devam ettiğini bildirdi. Demir, yurtdışındaki sektör temsilcisi sendika dernek gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak üye firmaların tanıtımında yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarında sendika üyelerine daha iyi seçenekler sunduklarını ifade ederek, “Bu amaçlarımız doğrultusunda çalışırken tüm ülke çapında faaliyet gösteren, ticari ve etik kurallara bağlı olarak çalışan, ithalatçı, üretici ve bayii olan medikal firmaları aramızda görmek çalışma şevk ve heyecanımızı arttıracaktır’’ dedi.