SEİS Rekabet Kurulu Karar Özetleri’ni aylık olarak hazırlamaktadır. Aylık özetlerde Sağlık sektörü ve ihalelere ilişkin önemli Rekabet Kurulu kararları okuyucuya aktarılmaktadır. Özetler öncelikle sağlık sektörü ve ihalelerle ilgili önemli kararların taranması ile başlar. Bu önemli kararlar her ay o ay yayımlanan kararlarla birlikte firmalara iletilmektedir.

Genel Değerlendirme

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan tıbbi malzeme alımında alımın yapılacağı firmanın yetkili satıcı olmadığı iddia edilerek alımın bu firmadan alımın yapılması engellenmiştir. Bu durum rekabetin engellenmesi olarak kabul edilebilir mi?

Bu kararın tamamını e-posta ile edinmek için tıklayın.

Genel Değerlendirme

Total parenteral beslenme seti ve bu setlerde kullanılan torbaların alımlarında Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenen fiyatların üzerinde teklif verilerek rekabet mevzuatına aykırı davranışlar yapıldığı iddiasına ilişkin önaraştırma.

Bu kararın tamamını e-posta ile edinmek için tıklayın.

Genel Değerlendirme

Ülke genelinde başka üretimi ya da alternatifi olmayan sağlık malzemesinde şikayet edilen firmanın Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen fiyatların üzerinde teklif vermesinin rekabet mevzuatına aykırı olduğu iddiasıyla ilgili önaraştırma.

Bu kararın tamamını e-posta ile edinmek için tıklayın.

Genel Değerlendirme

Bir üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesinin gerçekleştirdiği tıbbi sarf malzemesi alımı ihalelerinde bazı firmalar tarafından danışıklı olarak yüksek fiyat teklifi verildiği ve bazı teşebbüslerin söz konusu ihalelere girmesinin engellendiği iddiasına yönelik önaraştırma.

Bu kararın tamamını e-posta ile edinmek için tıklayın.

Genel Değerlendirme

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan tıbbi malzeme alımında, alımın yapılacağı firmanın yetkili satıcı olmadığı iddia edilerek bu firmadan alımın yapılmasının engellenmesinin rekabet mevzuatına aykırı olduğuna ilişkin önaraştırma

Bu kararın tamamını e-posta ile edinmek için tıklayın.