669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesi ile olağanüstü halin devamı süresince,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği hüküm altına alınmıştır.