Ekonomi Bakanlığı tarafından İTHALAT TEBLİĞİ ( İTHALAT: 2016/1) 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 ( Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ayrıca 19/12/2014 tarihli ve 2014/7090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama konulan Cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.