Tıbbi Cihaz Satış, Tanıtım ve Reklam Yönetmeliği

Kalibrasyon Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri

Geri Ödeme Başvurusu

Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Esasları

Piyasa Gözetim Denetim Yönetmeliği

CE Yönetmeliği

Onaylanmış Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik

4703 Sayılı Kanun

Tıbbi Cihaz Direktifleri

Yeni AB Tıbbi Cihaz Regülasyonunun Getireceği Yükümlülükler

Sektörel Meslek Standartları