YENİLİK ÜRETMEK İÇİN GENÇLERLE GÜÇ BİRLİĞİ

GENÇ SEİS NEDİR?

Genç SEİS, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası içinde; Bilgi birikimi yüksek, donanımlı, teknolojinin gelecek vizyonuna hâkim, araştırmacı, üretmeye hevesli, mucit gençlerin sağlık endüstrisi alanındaki buluşlarını ticarileştirmeleri sürecinde yol göstermek ve yeni ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş bir oluşumdur.

NEDEN GENÇ SEİS?

Katma değeri yüksek, teknolojik gelişmelerle paralel ilerleyen, teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde yansıdığı, öncü teknolojileri geliştiren bir sektör olan tıbbi cihaz sektöründe ticarileşme de oldukça zordur. Doğrudan insan sağlığını ilgilendiriyor olması nedeniyle regülasyonları ve pazara giriş koşulları her ürün açısından kendine özgü özellikler taşımaktadır. Sektöre girmek isteyen bir üreticinin, pazar öncesi karşılaması gereken yasal gereklilikler ve bunların belgelenmesi süreçleri uzun ve karmaşık olabilir.

GENÇ SEİS NELER SUNUYOR?

  1. CE belgesi alma süreçleri, kayıt ve takip süreçleri, Kamu İhale Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği, ekonomik fayda maliyet analizleri gibi pek çok sektörel konuda danışmanlık ve tecrübe paylaşımı
  2. Ticarileşme süreçlerinde yaşanan sorunları birinci ağızdan şirkete özgü sorunlara odaklanarak çözüme ulaştırılması ve mentörlük
  3. Sektördeki diğer firmalar, kamudaki paydaşlar ve benzeri süreçleri yaşayan diğer Genç SEİS’liler ile tanışma ve ağ geliştirme olanağı

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sağlık sektöründe kullanılması amacıyla herhangi bir ürün geliştirme/tasarlama konusunda çalışmalar yapan, teknoparklarda, teknokentlerde ya da kuluçka merkezlerinde sağlık endüstrisi alanında araştırma geliştirme yapan, ürünlerini piyasaya sürmek isteyen genç şirketler herhangi bir ücret ödemeksizin, etik şartlara uydukları müddetçe, ürünleri başarı ile piyasada yer edene kadar Genç SEİS’ten faydalanabilir.

ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genç SEİS üyeleri, sendikanın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmamayı, Sendikanın Anatüzüğü ve Anatüzüğe uygun olarak çıkmış veya çıkacak Yönetmelik hükümlerine uymayı, yetkili kurullarca tespit edilmiş kararlara aykırı hareket etmemeyi, Sendikanın belirlediği etik kurallara uymayı kabul ve taahhüt ederler.