Sayın Meslektaşımız,
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) olarak, tıbbi cihaz sektörünün; daha güçlü, kapasiteli ve gelecek vadeden yeni pazarlara ulaşmalarına imkân sağlayacak oluşum ve organizasyonları tesis etmek yönünde, yaklaşık bir yıldır çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde,  Afrika kıtasının ticari olarak büyüme potansiyelinin yüksek olduğu ve bölge ülkeleri tarafından imzalanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının da mevcut ticari potansiyelin artmasına önemli katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Bu tespitler neticesinde, istikrarlı yönetime sahip olması, uluslararası ticaretin merkezi , bankacılık sistemi ve lojistik altyapısının gelişmiş olması bakımından, Gana-Akra  ticaret merkezi olarak seçilmiştir.

Bu çalışma ile SEİS, sektörümüze Afrika’nın kapılarını açarak, Türk Ekonomisinin gelişmesine ve İhracatımızın artmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Gana ticari alanındaki yer kısıtlamasından dolayı, kurulacak ticaret merkezinde tıbbi cihaz sektöründen öncelikle 30 firmanın yer alması  planlanmıştır. Ticaret merkezinde ürünleri ile yer alacak firmalarımızın T.C. Ticaret  Bakanlığınca bütçelenen teşviklerden yararlanmaları sağlanacaktır. 

Ekte bilgilendirme metni ve cihaz-malzeme grupları belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak firmalarımız ayrıntılı bilgi taleplerini, seis@seis.org.tr eposta adresine iletebilir veya 0312 430 65 63 nolu telefondan konu hakkında bilgi alabilirler.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
Tünay ŞAHİN
Genel Sekreter

Ek GANA Tanıtım Bildirisi