Duyurular ve Etkinlikler

Tıbbi Cihaz Sektörü Abant’ta Strateji Belgesi üzerinde Çalıştı….

Tarih: 03 Mart 2016.
Türkiye Tıbbi Cihaz Strateji Belgesi Çalıştayı Abant, Fenerbahçe Spor Klübü Topukyaylası Tesislerinde 26 -27 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşti. TÜMDEF ve SEİS’in organize ettiği çalıştay’da sektörde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kümelenmeler ile üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri yer aldı. Mahmut Kiper’in moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın konusu Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji ...... Devamı >>

Ar-Ge Reform Paketi

Tarih: 27 Şubat 2016.
16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi çerçevesinde farklı kanunlarda değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılan başlıca kanunlar şunlardır: Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. Yapılan değişiklilerle özellikle tasarım merkezi faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler (vergi ...... Devamı >>

Tüm Duyuru ve Etkinlikler için tıklayın.

TCESIS

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

KİK Uyuşmazlık Kararları

Bilgi Notları

Bu sayfada yayınlanan bilgi notları SEİS tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihale ve sözleşme sürecinde önem gösteren konular esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin mevzuattaki düzenlemeler aktarılmakta, ayrıca çok önemli KİK ve yargı kararları da paylaşılmaktadır.