Duyurular ve Etkinlikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

Tarih: 22 Ağustos 2016.
Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Teknoloji geliştirme bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da ...... Devamı >>

Terör Örgütüyle İlişkisi Nedeniyle Gözaltı Ve Tutuklunan Firma Çalışanlarının Sigorta İşlemleri

Tarih: 22 Ağustos 2016.
667 ve 668 KHK’lar kapsamında milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için gözaltına alınan veya tutuklanan sigortalıların işten çıkış nedeni 4857 sayılı Kanunun 17 nci, 25 inci ve 26 ncı madde hükümleri kapsamında işverence belirlenecektir. İşverenin gözaltına ...... Devamı >>

Tüm Duyuru ve Etkinlikler için tıklayın.

TCESIS

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

KİK Uyuşmazlık Kararları

Bilgi Notları

Bu sayfada yayınlanan bilgi notları SEİS tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihale ve sözleşme sürecinde önem gösteren konular esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin mevzuattaki düzenlemeler aktarılmakta, ayrıca çok önemli KİK ve yargı kararları da paylaşılmaktadır.