Duyurular ve Etkinlikler

Artroplasti Alan Grubu SUT Listesi Kontrolü Hakkında

Tarih: 5 Mart 2015. Etiket: SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi Duyurusu kapsamında” Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti alan grubu (Ek 3F- 1)” SUT kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmişti. Bu kez 26.01.2015 tarihine kadar firmalarca yapılan ürün barkodu eşleşmeleri yayınlanarak SUT kodlarına yapılan barkot eşlemelerinin kontrol edilerek... Devamı >>


SUT Değişikliği Ortak Branş Serbest Kodsuz Faturalandırma Hakkında

Tarih: 19 Şubat 2015. Etiket: SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu 18.02.2014 tarihli Resmi Gazetede Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair bir tebliğ yayımlamıştır. Bu tebliğde ;daha önce yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler fiyatları ile birlikte listelenmiş ve MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme niteliği ile girilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Sektör temsilcisi olarak Kurum yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu... Devamı >>


TCESIS

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

Mevzuat

10. 5 Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı ilk kez tıbbi cihazlar için bir özel ihtisas komisyonu oluşturarak sektörümüzün ihtiyaçlarını Kalkınma Planı'na yansıttı. Raportörlüğünü Sendikamız Araştırma Uzmanı İlke EREN KARACA'nın yaptığı Tıbbi Cihaz Özel İhtisas Komisyonu raporuna ve plan ile ilgili diğer dokümanları aşağıda bulabilirsiniz.

Daha Çok Üretmeliyiz

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

Bilgi Bankası

Sağlık Endüstrisi sağlık hizmet sunumunun destek endüstrileri olan ilaçlar ve tıbbi cihazları içermektedir. Gelişen teknoloji ile tıbbi cihazların kimyasal içerikleri artmakta ve sektör raporları bu iki sektörün yakınsama gösterdiklerine değinmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için bilgi merkezimizi ziyaret edebilirsiniz >>