SEİS Aktüel dergisi yayın hayatına başladı

Tarih: 30 Ocak 2017.

Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinin ardından Sendikamızın çalışmalarını sektörümüzdeki yenilik ve gelişmeleri duyurduğumuz SEİS Aktüel dergisi yayın hayatına başladı. Derginin ilk sayısına ulaşmak için tıklayın. SEİS Aktüel, Kamu Kurumlarının tıbbi cihaz sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeleri , meslektaşlarımızın pazara sunduğu ürün ve yenilikleri, sağlık teknoloji ve sanayi politikalarına yönelik gelişmeleri takip ...... Devamı >>


Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Tarih: 25 Ocak 2017.

25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. Belgelerin sunuluş şekli, oda kayıt belgelenin sunulması, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi, şikâyet başvurularına eklenecek belgeler konularında değişiklikler yapılmıştır.          Bu değişikliklerden belgelerin sunuluş şekli hakkında bilgi notu aşağıda gönderilmiştir. Değişiklik yapılan diğer konulara yönelik açıklamalar Sendikamızın internet sayfasında ...... Devamı >>


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri ile yapacağı sözleşme ve ekleri hakkında

Tarih: 12 Ocak 2017.

Sözleşme metni: http://tinyurl.com/zvpc6ya Sözleşme sırasında istenen belgeler: Sözleşme Başvuru Formu  ( Sözleşme Metni içinde Ek2) Satış merkezi sahibi ve Sorumlu müdürün imza sirküleri/ Satış merkezi sahibi ve Sorumlu müdürün Kimlik fotokopisi (Noterden onaylı) Satış merkezi sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olmaması halinde sorumlu müdür ve satış merkezi sahibi arasındaki iş  sözleşmesi ...... Devamı >>


SGK doğrudan ödeme sözleşmesi hk.

Tarih: 10 Ocak 2017.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme 23.12.2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlamış ve 02.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. SGK sözleşme başvuruların kabulü ve imza işlemlerini yapabilecek Sağlık Sosyal Güvenlik ...... Devamı >>


Elektronik İhale uygulaması hakkında bilgi

Tarih: 04 Ocak 2017.

Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikle yaklaşık maliyeti 213.072 TL’nin altında olan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda beyan usulüyle gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Bu ihalelerde firmalar sadece teklif mektubu ve Yeterlik Bilgileri Tablosu ile eklerini elektronik ortamda sunarak ihaleye katılabilmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelere ...... Devamı >>


SGK SUT listesi ürünler için aidat alınması hk

Tarih: 03 Ocak 2017.

Sosyal Güvenlik Kurumu  MEDULA'ya kayıtlı ürünler için yıllık aidat alınmasına ilişkin  “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem Ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar”  başlıklı bir duyuru yayınlamış ve bu duyurda SUT listelerine eşlenmiş tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünler için ilgili firmalardan her yıl için alınacak aidat belirtilmiştir. Dolayısıyla firmaların ...... Devamı >>