Ar-Ge Reform Paketi

Tarih: 27 Şubat 2016.

16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi çerçevesinde farklı kanunlarda değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılan başlıca kanunlar şunlardır: Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. Yapılan değişiklilerle özellikle tasarım merkezi faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik teşvikler (vergi ...... Devamı >>


Eşik Değerlerin ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Tarih: 22 Şubat 2016.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmiştir. 2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve 29.01.2016 tarihli ...... Devamı >>


EKAP Kayıtları Ve İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesinden Ücret Alınmadığına İlişkin KIK Duyurusu

Tarih: 22 Şubat 2016.

Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP üyeliği ve diğer işlemlerde ücret istenip istenmediği konusunda  bir duyuru yayımlanmıştır. EKAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden ücret talep edildiğine ilişkin şikâyet ve başvuruların Kuruma  yapıldığı ifade edildikten sonra duyuruda şu hususlar yer almıştır: Kamu İhale Kurumunca EKAP’a kayıt olmak için idareler ve gerçek/tüzel kişilerden herhangi bir ücret ...... Devamı >>


Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Düzenlenecek  Mallar Konusunda Kanun Değişikliği

Tarih: 22 Şubat 2016.

16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlemesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemenin belge düzenlenecek ürün sayısını artırdığı görülmektedir. Yapılan değişiklikler iki başlık altında toplanabilir: Yeni düzenleme ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ürünleri içinde  gerekli koşulları sağlamaları durumunda teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenebilecektir. Özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi ...... Devamı >>


Şirket Bölünmesinin İhalelere Katılım Ve Yasaklılık İle Sözleşmenin Devrine Etkisine İlişkin Kamu İhale Kurulunun Yeni Düzenleyici Kararı

Tarih: 19 Şubat 2016.

Kamu İhale Kurulu 28/01/2016 tarihli ve 2015/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile şirket bölünmesinin ihalelere katılım ve sözleşmenin devrine etkisini yeniden değerlendirilmiştir. Tekliflerin değerlendirilmesi; isteklilerin yasaklılığı ve ihalelere katılımı; sözleşmenin devrine yönelik işlemler sırasında anılan karar dikkate alınmalıdır. Şirket bölünmesinin ihalelere katılıma ve hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesine etkisi Kamu ...... Devamı >>