SUT Aykırı Davranmada Firmaların Sorumluluğu Hakkında

Tarih: 30 Ocak 2014.

Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve ekte gönderilen duyurudan görüleceği üzere; Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli olmadığı, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında belirlenen geri ödeme kurallarının SGK tarafından ürünlerin finanse edilme kriteri olduğu, Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 tıbbi malzeme listelerinde ...... Devamı >>