Duyurular ve Etkinlikler

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarih: 04 Mart 2020.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 03.03.2020 tarih ve 31057 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve ekte sunulmuştur. Yayımlanan SUT Değişiklik Tebliğinin incelenmesinden görüleceği üzere: MADDE 1 – Tebliğin 2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi maddesinin beşinci fıkrasında "Kurumla sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-2/C Listesinde ...... Devamı >>

“Ankara’daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması” Adlı Projemizin Sözleşmesi İmzalandı

Tarih: 30 Nisan 2019.
Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Ankara'daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması” adlı projemizin sözleşmesi, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Sendikamızın Başkanı Metin Demir, Proje ortağımız olan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılımıyla gerçekleşen törenle 23 Ocak 2019 tarihinde imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı ...... Devamı >>

Tüm Duyuru ve Etkinlikler için tıklayın.

TCESIS

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

KİK Uyuşmazlık Kararları

Bilgi Notları

Bu sayfada yayınlanan bilgi notları SEİS tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihale ve sözleşme sürecinde önem gösteren konular esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin mevzuattaki düzenlemeler aktarılmakta, ayrıca çok önemli KİK ve yargı kararları da paylaşılmaktadır.