Duyurular ve Etkinlikler

Gana Ticaret Merkezi Kurulum Duyurusu

Tarih: 03 Şubat 2021.
Sayın Meslektaşımız, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) olarak, tıbbi cihaz sektörünün; daha güçlü, kapasiteli ve gelecek vadeden yeni pazarlara ulaşmalarına imkân sağlayacak oluşum ve organizasyonları tesis etmek yönünde, yaklaşık bir yıldır çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız neticesinde,  Afrika kıtasının ticari olarak büyüme potansiyelinin yüksek olduğu ve bölge ülkeleri tarafından imzalanarak 01.01.2021 ...... Devamı >>

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarih: 04 Mart 2020.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 03.03.2020 tarih ve 31057 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve ekte sunulmuştur. Yayımlanan SUT Değişiklik Tebliğinin incelenmesinden görüleceği üzere: MADDE 1 – Tebliğin 2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi maddesinin beşinci fıkrasında "Kurumla sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca yapılan SUT eki EK-2/C Listesinde ...... Devamı >>

Tüm Duyuru ve Etkinlikler için tıklayın.

TCESIS

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

KİK Uyuşmazlık Kararları

Bilgi Notları

Bu sayfada yayınlanan bilgi notları SEİS tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihale ve sözleşme sürecinde önem gösteren konular esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin mevzuattaki düzenlemeler aktarılmakta, ayrıca çok önemli KİK ve yargı kararları da paylaşılmaktadır.